Obavijest kupcima – prekursori eksploziva

Prekurosi eksploziva su kemijske tvari koje su dostupne u određenim proizvodima koji se nalaze u slobodnoj prodaji i koji se koriste u razne legalne svrhe, ali u određenim količinama i/ili koncentracijama mogu se zloupotrijebiti za proizvodnju eksploziva. Kako bi se učinili daljnji pomaci u spriječavanju nezakonite upotrebe prokursora eksploziva dana 1. veljače 2021. na području Europske unije stupila je na snagu Uredba (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (dalje u tekstu: Uredba).

U svrhu osiguravanja provedbe Uredbe u Republici Hrvatskoj je na snagu stupio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013 (dalje u tekstu Zakon).

U dodatku niže pronaći ćete pregled proizvoda koje vam isporučujemo, a koji sadrže hidrogen peroksid (drugi naziv: vodikov peroksid), a koji se smatra prekursorom eksploziva. Međutim, s obzirom da je maseni udio navedenog prekursora eksploziva u proizvodima koje vam isporučujemo manji od graničnih 12 % takva tvar se u skladu s Uredbom smatra reguliranim prekursorom eksploziva.

U skladu sa obvezama iz Uredbe i Zakona, Keune Adriatic d.o.o. kao gospodarski subjekt, ovim Vas putem obavještava kako slijedi:

Nabava, uvođenje, posjedovanje ili uporaba reguliranih eksploziva od strane pojedinačnih korisnika podložna je obvezama prijave sumnjivih transakcija, značajnijih nestanaka ili krađa ili smjesa ili tvari koji ih sadrže i to Nacionalnoj kontakt točki, a to je u Republici Hrvatskoj Ministarstvo unutarnjih poslova (kontakti za prijavu: prekursori@mup.hr, telefon: 01/3788-754 i fax: 01/3704 878).

Koju od gore navedenih obveza prijave imaju naši klijenti ovisi o tome smatraju li se gospodarskim subjektima[1], ili profesionalnim profesionalnim korisnicima[2] u kontekstu Uredbe.


Gospodarski subjekti

Gospodarski subjekti (stavljaju predmetne proizvode dalje na raspolaganje na tržištu) obvezni su Ministarstvu unutarnjih poslova, na jedan od gore navedenih kontakata, prijaviti:

(i) sve sumnjive transakcije[3] vezane uz niže navedene proizvode (koji sadrže regulirane prekursore eksploziva) i to u roku od 24h od kada su zaključili da je transakcija sumnjiva;

(ii) znatne nestanake i krađe niže navedenih proizvoda (koji sadrže regulirane prekursore eksploziva) i to u roku od 24h saznanja za nestanak i krađu.

U svrhu što boljeg ispunjavanja navedene obveze prijave sumnjive transakcije, pojašnjavamo da su indikacije sumnjive transakcije ako se potencijalni kupac ponaša na jedan od sljedećih načina:

(a) nejasan je u vezi s planiranom uporabom reguliranih prekursora eksploziva;

(b) izgleda da nije upoznat s planiranom uporabom reguliranog prekursora eksploziva ili je ne može uvjerljivo objasniti;

(c) namjerava kupiti regulirane prekursore eksploziva u količinama, kombinacijama ili koncentracijama neuobičajenima za opravdanu uporabu;

(d) nije voljan pružiti dokaz svojeg identiteta, boravišta ili, prema potrebi, statusa profesionalnog korisnika ili gospodarskog subjekta;

(e) ustraje na korištenju neuobičajenim metodama plaćanja, uključujući velike količine gotovine.


Profesionalni korisnici

Profesionalni korisnici (koriste predmetne proizvode isključivo za vlastitu profesionalnu upotrebu) obvezni su Ministarstvu unutarnjih poslova, na jedan od gore navedenih kontakata prijaviti:

(i) znatne nestanake i krađe niže navedenih proizvoda (koji sadrže regulirane prekursore eksploziva) i to u roku od 24h saznanja za nestanak i krađu.

U slučaju potrebe za bilo kakvih pojašnjenjem u vezi s navedenim, slobodno nas kontaktirajte.


Dodatak – Popis artikala koji podliježu gore navedenim obvezama

ARTIKLA

NAZIV ARTIKLA – REGULIRANI PREKURSOR

SADRŽAJ

% VODIKOVA PEROKSIDA

10050      

Bioperm Vital Extra (Neutralizer)   

pack

2%

10051      

Bioperm Vital Normal (Neutralizer)        

pack

2%

10057      

Keratin Curl Lotion 1 (Neutralizer)

pack

2%

10063      

Keratin neutralizer 0,0423611111111111  

1L    

4%

10066      

Keratin neutralizer        

12*120ml 

2%

10069      

Keratin Straight Pack Normal (Neutralization Cream)      

pack

2%

10074      

Keratin Straightening Neutralization Cream     

1L    

2%

11001      

Fixit     

1L    

2%

11011      

Fixit 1:1       

1L    

3%

11013      

Care neutralizer 1:1     

1L    

4%

11017      

Bioperm neutralizer 1:1        

1L    

4%

16401      

Dream Color Cream Mix 0,06

60ml

6%

16402      

Dream Color Cream Mix 0,09

60ml

9%

16404      

So Pure Color Developer 0,03

1L    

3%

16405      

So Pure Color Developer 0,06

1L    

6%

16406      

So Pure Color Developer 0,09

1L    

9%

16413      

Semi Color Activator    

1L    

2%

16413.01  

Semi Color Activator    

1L    

2%

16413D    

Semi Color Activator    

60ml

2%

16414      

SEMI COLOR RED ACTIVATOR      

1L    

3%

16414.01  

Semi Color Activator Intense        

1L    

3%

16415      

Tinta Developer 10 Vol. (3%)      

1L    

3%

16415D/C/HR    

Tinta Developer 10 Vol. (3%)      

60ml

3%

16416      

Tinta Developer 20 Vol. (6%)      

1L    

6%

16416.01  

KEUNE CREAM DEVELOPER 6%     

1L    

6%

16416D/C/HR    

Tinta Developer 20 Vol. (6%)      

60ml

6%

16417      

Tinta Developer 30 Vol. (9%)      

1L    

9%

16417.01  

KEUNE CREAM DEVELOPER 9%     

1L    

9%

16417D/C/HR    

Tinta Developer 30 Vol. (9%)      

60ml

9%

16418      

Tinta Developer 40 Vol. (12%)     

1L    

12%

16418D/C/HR    

Tinta Developer 40 Vol. (12%)     

60ml

12%

16440      

UB Freedom Developer 3%  

1L    

3%

16441      

UB Freedom Developer 6%  

1L    

6%

16442      

UB Freedom Developer 9%  

1L    

9%

16443      

UB Freedom Developer 0,12 

1L    

12%

21836      

1922 Color Activator     

1L    

6%

21836HR   

1922 Color Activator     

60ml

6%

16443

UB Freedom Developer 12%

1L    

12%

21836

1922 Color Activator 

1L    

6%

21836HR

1922 Color Activator 

60ml

6%

16435

Semi Color Liquid activator

1000ml

2,3%


(i) U skladu s Uredbom znači svaka fizička ili pravna osoba ili javni subjekt ili skupina takvih osoba i/ili tijela koja regulirane prekursore eksploziva stavlja na raspolaganje na tržište, na internetu ili izvan njega, uključujući na internetska tržišta;

(ii) U skladu s Uredbom znači svaka fizička ili pravna osoba ili javni subjekt ili skupina takvih osoba ili subjekata koja ima dokazivu potrebu za prekursorom eksploziva za svrhe povezane s njezinom trgovačkom, poslovnom ili profesionalnom djelatnošću, pod uvjetom da te svrhe ne uključuju stavljanje tog ograničenog prekursora eksploziva na raspolaganje drugoj osobi;

(iii) U skladu s Uredbom znači svaka transakcija u vezi s reguliranim prekursorima eksploziva za koju, nakon uzimanja u obzir svih relevantnih faktora, postoje osnovani razlozi za sumnju da se dotična tvar ili smjesa namjerava upotrijebiti za nezakonitu proizvodnju eksploziva


Zagreb, 15.10.2023

Stupite u kontakt

info@keune.hr